1672682-poster-1280-golden-appleLOGO nije znak, a znak nije logo – logo je dio znaka, znak je logo i najčešće naziv onoga što logo predstavlja! Imati prepoznatljivu vizualnu komunikaciju znači imati prednost pred konkurencijom – jer je Vaš logo prvo što Vaši kupci i klijenti zapažaju i povezuju sa Vašim uslugama i proizvodima!

DIZAJN je tržišnim komunikacijama jako bitan. Izraziti se na najbolji i najjednostavniji način nije nimalo jednostavno. Znanja koja su potrebna u dizajnu opravdava iskustvo pojedinca – ako nije lijepo nije privlačno! Privucite i Vi pozornost na svoje proizvode i usluge!

TISAK i kvaliteta tiska ovisi o kvalitetnoj priprema za tisak, IBS promocija kao specijalizirana agencija za tržišne komunikacije do sada je uspješno plasirala više stotina promocijskih materijala – letaka, brošura, plakata, katalog i slično. Vršimo grafički dizajn i pripremu za tisak prema uputama i željama naručioca na najsuvremenijim računalnim programima i surađujemo isključivo sa renomiranim tiskarama.

LETAK je jedan od najstarijih oblika tržišnih komunikacija, predstaviti se svojim kupcima na mjestima gdje su oni najbrojniji (trgovi isl.) može sa malim ulaganjima odraditi upravo letak, brošura i plakat. No, o načinu na koji je letak koncipiran, poruka koju on prenosi i način na koji primatelj poruke reagira na predstavljeno – zahtjeva određene predradnje i znanja!